Proces zatwierdzania taryf za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków w skali całego kraju jeszcze trwa. Wody Polskie dotąd zatwierdziły niemal 80 procent wszystkich wniosków – poinformował prezes Wód Polskich Przemysław Daca podczas konferencji prasowej 17 lipca nt. roli Wód Polskich w procesie ustalania taryf.

Szanowni Państwo,

Prezes Wód Polskich zaprasza przedstawicieli mediów na konferencję prasową w związku z dobiegającym końca procesem weryfikacji wniosków taryfowych za usługi wodociągowo-kanalizacyjne. Konferencja odbędzie się dzisiaj 17 lipca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Wodach Polskich w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, w sali 702 na siódmym piętrze. Pierwszy raz ceny za wodę i ścieki dla wszystkich gmin w Polsce są zatwierdzane przez Wody Polskie - główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. W konferencji wezmą udział Przemysław Daca – Prezes Wód Polskich oraz Joanna Kopczyńska – Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym. Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w konferencji wysyłając mail na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wydział Komunikacji Społecznej

 

Prezes Przemysław Daca powołał Zespół do spraw opracowania Strategii rozwoju Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w perspektywie do roku 2025. Przewodniczącą Zespołu została Patrycja Dudkiewicz - Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej. Zespół opracuje projekt Strategii do 15 października tego roku.

Zgodnie ze sprawozdaniem Europejskiej Agencji Środowiska państwa członkowskie Unii Europejskiej podjęły znaczne wysiłki na rzecz uzyskania lepszej jakości wód. Czyste wody to nasz dobrobyt.

W serwisie DanePubliczne.gov.pl udostępniamy Mapę Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000 oraz Bazę danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) zawierającą jednolite części wód. Jednolite części wód, udostępnione w formacie kmz, można otworzyć bezpośrednio w programie Google Earth (zalecamy instalację na komputerze).