Zarządy Gospodarki Wodnej na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach retencyjnych.

Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki dysponują rezerwami i są przygotowane na przyjęcie ewentualnych wód opadowych lub roztopowych.

Szczegółowe informacje na temat sytuacji hydrologicznej znajdują się poniżej: 

Komunikat o sytuacji hydrologicznej kraju z dnia 23-02-2018 godz. 11:00

Komunikat o sytuacji lodowej kraju z dnia 23-02-2018 godz. 11:00

Rozpoczęły się prace powołanego przez prezesa Przemysława Dacę Zespołu ds. dialogu i współpracy z organizacjami związkowymi w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie. W zespole pracują przedstawiciele pracodawcy i działających w Wodach Polskich związków zawodowych.

Trwa dialog zarządu Wód Polskich ze związkami zawodowymi. W czwartek (15 lutego) odbyło się kolejne z serii spotkań ze związkowcami, podczas których rozwiązywane są problemy pracownicze w Wodach Polskich.

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca zwrócił się do marszałków województw z prośbą o uregulowanie sprawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, na które czeka część podległych mu pracowników.

Śluza Malczyce będzie gotowa do 30 maja. Wykonawca potwierdził ten termin na spotkaniu z armatorami.