W związku z podejrzeniem nieprawidłowości, Prezes Wód Polskich zwrócił się do Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o kontrolę realizacji projektu budowy wrót sztormowych na Kanale Jamneńskim. Prezes Przemysław Daca przekazał tę informację podczas wizyty nad Jeziorem Jamno, gdzie spotkał się z przedstawicielami lokalnych władz i dziennikarzami.

Wczoraj popołudniu - 17 maja - Dyrektor RZGW w Gdańsku PGW Wody Polskie Aleksandra Bodnar wzięła udział w, przeprowadzonej przez Wiceministra Środowiska Sławomira Mazurka, wizytacji przepompowni ścieków w Gdańsku, która we wtorek uległa awarii.

Już po raz dziesiąty przedszkolaki, uczniowie szkoły, absolwenci i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków oraz mieszkańcy Miłocina w ramach inicjatywy obywatelskiej posprzątali brzegi i okolice przepływającej przez ich miejscowość rzeki Ciemięgi. Akcję wsparło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, przekazując uczestnikom rękawice oraz worki na śmieci.

Prezes Wód Polskich zaprasza przedstawicieli mediów na briefing prasowy, który odbędzie się dzisiaj (18 maja) o godz. 10.00 w pobliżu wrót sztormowych nad jeziorem Jamno. Przemysław Daca przekaże kolejne informacje o sposobie rozwiązania przez nowo powstałe Wody Polskie problemu obniżającego się poziomu wody w jeziorze.

W Gdańskiej przepompowni ścieków Ołowianka wystąpiła poważna awaria. Do Motławy, w wyniku awaryjnego zrzutu, trafiają ścieki komunalne. Przepompownia zbiera ścieki z tzw. dolnego tarasu Gdańska i Sopotu. Władze miasta wydały prewencyjny zakaz korzystania z gdańskich kąpielisk, ponieważ północny wiatr nie pozwala odpłynąć ściekom na pełne morze.

W najbliższym czasie zostanie zwołana narada techniczna hydrologów i inżynierów, którzy sprawdzą, jak rozwiązać problem obniżającego się poziomu wody w jeziorze Jamno - zdecydowano po wizycie kontrolnej w regionalnych jednostkach Wód Polskich w Szczecinie i Koszalinie. Rozważane jest m.in. wybudowanie progu spiętrzającego z bystrzem od strony jeziora.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, przy okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich, w miniony piątek 11 maja udostępnił plac budowy największej w kraju inwestycji hydrotechnicznej. Obiekt został zaprezentowany środowisku akademickiemu i studentom kierunków związanych z gospodarką wodną.

Na obszarze województwa lubelskiego nie występuje zagrożenie powodziowe, a stan wałów i magazynów przeciwpowodziowych jest dobry. Potwierdzili to Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa oraz Prezes Wód Polskich Przemysław Daca, którzy wczoraj (10 maja) wizytowali ostatnie odcinki odbudowanych i zmodernizowanych wałów w Dolinie Świeciechowskiej.

Stawki za wodę i ścieki ustalają przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. To one decydują o cenie, jaką mieszkańcy zapłacą za wodę. Wody Polskie pełnią jedynie rolę regulatora tych cen. Sprawdzają, czy przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne uwzględniło rzeczywiste koszty zaopatrzania mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków. Dostarczenie wody mieszkańcom to nadal zadanie własne gmin.

Informujemy, że według danych przekazanych przez wszystkich Dyrektorów poszczególnych RZGW, do dnia 27 kwietnia włącznie:

  1. Złożono 2547 wniosków taryfowych – liczba ta została ponownie zweryfikowana w stosunku do poprzednio publikowanych danych o wnioski, które wpłynęły w kwietniu, a także wnioski złożone podwójnie (przesłane zarówno przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz wójtów);