W związki z licznymi pytaniami dotyczącymi budowy tymczasowej przeprawy mostowej na Dunajcu w Nowym Sączu informujemy, że dyrektor Wód Polskich RZGW w Krakowie, Małgorzata Sikora przekazała Miejskiemu Zarządowi Dróg warunki techniczne, jakie musi spełniać projekt wykonawczy. Pozwoli to na opracowanie pełnej dokumentacji technicznej uwzględniającej specyfikę rzeki górskiej i zabezpieczenie przed powodzią.

Pracownicy Wód Polskich uczestniczą w akcji usuwania kropelkowego wycieku oleju napędowego na dnie rzeki Wisły z rurociągu PERN w Płocku. Sytuacja jest pod kontrolą, a zagrożenie ekologiczne nie występuje.

Wody Polskie przekazały Miejskiemu Zarządowi Dróg w Nowym Sączu warunki techniczne, jakie musi spełniać projekt budowy tymczasowego mostu na rzece Dunajec. Informacje w tej sprawie przedstawiły dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Krakowie Małgorzata Sikora oraz dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nowym Sączu Katarzyna Pierzga podczas spotkania z dziennikarzami w pobliżu miejsca, gdzie ma powstać tymczasowy most.

Strategia rozwoju Gospodarstwa, wyniki audytu organizacyjnego oraz zmiany w regulaminie organizacyjnym Wód Polskich – to niektóre z tematów dwudniowej narady dyrektorów wszystkich jednostek organizacyjnych PGWWP, która zakończyła się wczoraj (29 maja 2018 r.).

W związku z utrzymującym się niskim poziomem wody w Jeziorze Jamno oraz z uwagi na tendencję spadkową stanów wody, dzisiaj (wtorek 29 maja) Nadzór Wodny w Koszalinie – jednostka organizacyjna Wód Polskich – przystąpił do prac umożliwiających podniesienie poziomu wody w jeziorze.

Na spotkaniu z mediami przedstawiciele Wód Polskich odnieśli się do ostatnich doniesień o zrzucie wody na stopniu wodnym we Włocławku w sobotę 26 maja 2018 r.

Prezes Przemysław Daca zaprasza przedstawicieli mediów na briefing prasowy nt. ostatniego zrzutu wody z zapory we Włocławku. Briefing odbędzie się jutro (poniedziałek) o godz. 11.30 w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Wodach Polskich w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, w sali 702 na VII piętrze. 

26 maja zostanie przeprowadzony zrzut wody na zaporze we Włocławku, w wyniku którego poziom wody w Wiśle poniżej zapory podniesie się o maksymalnie 90 cm.

Prezes Przemysław Daca zaprosił Przewodniczących wszystkich central związkowych działających w PGW Wody Polskie do udziału w prezentacji wyników audytu organizacyjnego.  Audyt prowadzony przez niezależną instytucję zewnętrzną dotyczy oceny struktury organizacyjnej oraz analizy płac w poszczególnych grupach zawodowych Gospodarstwa. Prezentacja jest punktem wyjścia do kolejnej tury negocjacji ze stroną związkową regulaminów wynagradzania, pracy i funduszu świadczeń socjalnych.

13-15 czerwca w Szczecinie odbędą się Światowe Dni Morza. To międzynarodowe wydarzenie zgromadzi ponad 800 gości z kraju i zagranicy, w tym Sekretarza Generalnego i przedstawicieli Międzynarodowej Organizacji Morskiej, oficjalnych delegacji rządowych oraz ministrów ds. morskich z państw całego świata, jak również przedstawicieli międzynarodowego biznesu i środowiska akademickiego oraz ekspertów zajmujących się szeroko rozumianą tematyką morską.