W związku pytaniami o dostępność informacji zamieszczonych w Geoportalu przypominamy, że Wody Polskie udostępniają nieodpłatnie Mapę Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000 oraz Bazę danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) w serwisie DanePubliczne.gov.pl. Zbiory danych przestrzennych można także wyszukać wybierając z listy dostawców Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
PGW Wody Polskie

23 marca w siedzibie Wód Polskich w Warszawie prezes Przemysław Daca spotkał się z likwidatorami wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych. Spotkanie dotyczyło współpracy w zakresie organizacji Wód Polskich.

Szanowni Państwo, Pracownicy Wód Polskich,

z okazji Światowego Dnia Wody pragnę złożyć Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Pod hasłem „Natura dla wody” na całym świecie obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Wody.  Z tej okazji Wody Polskie organizują szereg wydarzeń edukacyjnych w całym kraju.

Publikujemy materiał pomocniczy dla gmin w sprawie ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Wód Polskich, opracowaliśmy niewiążące stanowisko wyjaśniające najczęściej pojawiające się wątpliwości organów wykonawczych gmin na tle realizacji obowiązku ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

21 marca Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Przemysław Daca odbył wizytę terenową w Opolu i Gliwicach, w czasie której dokonał przeglądu sytuacji i monitoringu przygotowań do ewentualnego wezbrania na obszarze zarządzanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Pobyt w terenie pozwolił również Prezesowi PGW WP na dokonanie wspólnie z p.o. Dyrektora RZGW w Gliwicach Łukaszem Lange przeglądu postępów organizacyjnych Wód Polskich w jednostkach terenowych. Wizyta w Gliwicach stała się także okazją do spotkania Prezesa Wód Polskich z pracownikami Zarządów Zlewni oraz RZGW w Gliwicach i rozmowy o wyzwaniach, jakie w najbliższym czasie czekają gospodarkę wodną.

Dzień przed Światowym Dniem Wody w Warszawie trwa konferencja Wód Polskich dotycząca wdrożenia metody szacowania przepływów środowiskowych w Polsce.

Prezydent odwiedził (20 marca) Zaporę Mylof. Andrzej Duda wizytował tereny dotknięte w sierpniu ubiegłego roku przez nawałnicę. W Rytlu spotkał się ze strażakami i wolontariuszami niosącymi pomoc poszkodowanym na terenie gminy. Na Zaporze Mylof Prezydenta powitali pracownicy Wód Polskich.

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca był gościem Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka podczas Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na spotkaniu omówiono zasady funkcjonowania Wód Polskich oraz sytuację związaną z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym Dolnego Śląska.

Z udziałem Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy i Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka 19 marca odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkaniu przewodniczył Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.