Śluza Malczyce będzie gotowa do 30 maja. Wykonawca potwierdził ten termin na spotkaniu z armatorami.

W siedzibie Wód Polskich w Warszawie odbyło się (9 lutego) spotkanie związane z aktualną sytuacją hydrologiczną kraju, a także z funkcjonowaniem centrów operacyjnych ochrony przeciwpowodziowej oraz zarządzaniem kryzysowym na poziomie krajowym i regionalnym. Organizatorem spotkania był Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna oraz Wiceprezes Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś, spotkali się w siedzibie RZGW we Wrocławiu z armatorami śródlądowymi w sprawie omówienia postępu prac na stopniu wodnym Malczyce.

Informujemy, że w sprawach z zakresu administracji publicznej rozstrzyganych w formie aktów administracyjnych, w których stroną postępowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, mając w szczególności na uwadze brzmienie przepisu art. 240 ust. 3 pkt 9, 11 i 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, korespondencja kierowana do Wód Polskich jako strony powinna być przesyłana do Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz Prezes Wód Polskich Przemysław Daca spotkali się z przedstawicielami związków zawodowych działających w Wodach Polskich. Spotkanie odbyło się 7 lutego w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk 1 lutego powołał Patrycję Szpak na stanowisko Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ekonomicznych i Organizacyjnych. 5 lutego Minister Marek Gróbarczyk powierzył Jarosławowi Czarneckiemu pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Usług Wodnych.

Z uwagi na korzystną sytuację meteorologiczną sytuacja na rzekach w regionie wodnym Warty i Noteci ulega stabilizacji i stopniowej poprawie. Wody Polskie na bieżąco monitorują stany wód.

Sytuacja hydrologiczna kraju jest stabilna. Wody Polskie monitorują poziomy wód na rzekach i zbiornikach retencyjnych. 6 lutego o godz. 11.00 stany alarmowe poziomu wód zostały przekroczone na ośmiu rzekach (Drwęca, Obra, Noteć, Warta, Liwiec, Pisa, Węgorapa, Gwda). W większości z tych przypadków poziom wody obniża się. Prognozy pogody są dobre. W najbliższych dniach nie powinno padać.

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca podsumował pierwszy miesiąc funkcjonowania nowej organizacji, która jest odpowiedzialna za gospodarkę wodną w Polsce. Wody Polskie powstały 1 stycznia tego roku na podstawie uchwalonej 20 lipca 2017 r. ustawy Prawo wodne. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, który od 9 stycznia tego roku nadzoruje dział gospodarki wodnej, 17 stycznia powołał Przemysława Dacę na stanowisko Prezesa Wód Polskich. W pierwszej konferencji prasowej Prezesa Wód Polskich w Warszawie uczestniczył również jego zastępca ds. usług wodnych Mateusz Balcerowicz.

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca zaprasza przedstawicieli mediów na konferencję prasową na temat powstania 1 stycznia tego roku Wód Polskich, głównego podmiotu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną w Polsce. Konferencja odbędzie się 1 lutego (czwartek) o godz. 11.00 w siedzibie Wód Polskich w Warszawie, ulica Grzybowska 80/82 (VII piętro, sala 702).

W konferencji wezmą udział: Prezes Wód Polskich Przemysław Daca oraz Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Usług Wodnych Mateusz Balcerowicz.

Daniel Kociołek

Rzecznik prasowy