Z okazji zbliżającego się I Kongresu Żeglugi Śródlądowej w Opolu, Wody Polskie zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pn. „Odra – rzeczna droga”. Wody Polskie są partnerem merytorycznym organizowanego przez Wojewodę Opolskiego Kongresu, który odbędzie się 19-20 września tego roku.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk i Prezes Wód Polskich Przemysław Daca 25 lipca sprawdzali, jak przebiegają prace związane z udrożnieniem Kanału Żerańskiego w rejonie Śluzy im. inż. Tadeusza Tillingera w Warszawie. Realizowana przez Wody Polskie inwestycja służy przywróceniu wiślanego szklaku turystycznego w stolicy Polski.

W dniu 12 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. 

W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na Wiśle prognozowane są dalsze wzrosty stanów wód od Wodowskazu Dęblin do Wodowskazu Włocławek. Woda nie osiągnie jednak stanów ostrzegawczych.

Leszka Czarnego 3 to nowy adres Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie. Nowa siedziba lubelskiego oddziału Wód Polskich została uroczyście otwarta w piątek 20 lipca.

Wody Polskie zintensyfikowały pracę swoich służb w związku z groźnymi zjawiskami hydrologicznymi, które występują przede wszystkim w województwach małopolskim i śląskim. Pracownicy zarządów zlewni i nadzorów wodnych na południu Polski zostali postawieni w stan gotowości, monitorują sytuację przez 24 godziny na dobę, prowadzą też prace udrożnieniowe i naprawcze. Zbiorniki retencyjne są gotowe na przyjęcie wezbrań wody, choć aktualne prognozy pogody nie zapowiadają kolejnych obfitych opadów. Tam, gdzie na rzekach został osiągnięty lub przekroczony stan ostrzegawczy, poziom wody utrzymuje się lub maleje. Aktualnie IMGW ogłasza ostrzeżenia hydrologiczne 2. stopnia na terenie sześciu województw na południu Polski.

Po gwałtownych opadach na południu Polski nie zanotowano żadnych uszkodzeń na wałach przeciwpowodziowych. W Warszawie, zgodnie z prognozami przepływu wody w Wiśle, nie występuje zagrożenie związane ze zbliżającą się falą wezbraniową. Ochrona przed powodzią jest jednym z najważniejszych zadań Wód Polskich.

Informujemy, że w dniu 13 lipca 2018 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące umożliwienia Wnioskodawcom, ubiegającym się o przyznanie środków pomocowych Unii Europejskiej w perspektywie UE na lata 2014-2020, uzyskiwania dokumentu właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającego, że projekt nie pogarsza stanu jednolitych części wód, ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód lub ich dobrego potencjału, również dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu art. 100 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

W związku z intensywnymi opadami deszczu, na terenach województw śląskiego i małopolskiego obowiązuje wydane przez IMGW-PIB ostrzeżenie hydrologiczne 3. stopnia. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez Wody Polskie uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki retencyjne są w pełni gotowe do przyjęcia wezbrań wody. W strefie powyżej stanów ostrzegawczych stany wody układają się natomiast w ośmiu województwach: świętokrzyskim, podkarpackim, opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i pomorskim.

Proces zatwierdzania taryf za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków w skali całego kraju jeszcze trwa. Wody Polskie dotąd zatwierdziły niemal 80 procent wszystkich wniosków – poinformował prezes Wód Polskich Przemysław Daca podczas konferencji prasowej 17 lipca nt. roli Wód Polskich w procesie ustalania taryf.