W imieniu pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dziękuję marszałkom województw, którzy wypłacili dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.

W odcinku programu „Superwizjer”, który został wyemitowany w telewizji TVN24 w sobotę 7 kwietnia 2018 r. o godz. 20.00 przedstawiono informacje nieprawdziwe i wprowadzające telewidzów w błąd.

W związku z licznymi informacjami w mediach na temat opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami należącymi do Skarbu Państwa, publikujemy informację w tej sprawie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gliwicach otworzyło ten szlak nawigacyjny dla żeglugi.

Prezes PGW Wody Polskie, Przemysław Daca, 27 i 28 marca br., wizytował region wodny Dolnej Wisły.

Prezes Wód Polskich z zadowoleniem przyjął informację, że większość marszałków województw wypłaciła lub w najbliższym czasie wypłaci tzw. trzynastki pracownikom Wód Polskich, którzy do końca ubiegłego roku pracowali w podległych im jednostkach. Prezes Przemysław Daca jest jednocześnie zaniepokojony listem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza do swoich byłych pracowników.

Niemal 233 mln złotych dofinansowania dla realizacji projektów modernizacyjnych Odrzańskiej Drogi Wodnej i Kanału Gliwickiego zostało w piątek potwierdzone w CUPT w Warszawie. P.o. Dyrektor RZGW w Gliwicach Łukasz Lange aneksując stosowne umowy potwierdził status unijnego beneficjenta.

W związku pytaniami o dostępność informacji zamieszczonych w Geoportalu przypominamy, że Wody Polskie udostępniają nieodpłatnie Mapę Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000 oraz Bazę danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW) w serwisie DanePubliczne.gov.pl. Zbiory danych przestrzennych można także wyszukać wybierając z listy dostawców Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
PGW Wody Polskie

23 marca w siedzibie Wód Polskich w Warszawie prezes Przemysław Daca spotkał się z likwidatorami wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych. Spotkanie dotyczyło współpracy w zakresie organizacji Wód Polskich.