Organizowany przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej konkurs „Powódź 2010 r. - ogrom żywiołu” został rozstrzygnięty. Głównym założeniem organizacji konkursu było zgromadzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej z powodzi, która wystąpiła w 2010 r. w celu edukowania oraz w szczególności informowania o założeniach Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywy Powodziowej).

Konkurs przeznaczony był dla wszystkich osób, które sfotografowały lub sfilmowały powódź w 2010 r. Przyjmowanie zgłoszeń prac konkursowych odbywało się w terminie od 1 lipca do 30 września 2011 r.

W dniu 17 października 2011 r. Jury konkursowe wyłoniło zwycięzców we wszystkich trzech kategoriach: „Najlepsze zdjęcie”, „Najlepszy fotoreportaż”, „Najlepszy film”.

Każdy z laureatów otrzymuje dyplom oraz nagrody przewidziane w regulaminie konkursu. Dodatkowo przyznano nagrody-wyróżnienia w postaci zewnętrznych dysków twardych.

Zdjęcia laureatów będą zaprezentowane podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu w dniach 22-25 listopada br.

Laureatami konkursu fotograficznego „Powódź 2010r. – ogrom żywiołu" są:

W kategorii „Najlepsze zdjęcie”:

1 miejsce: Mateusz Sarełło z Legionowa za zdjęcie pt. „Powódź 2”,

2 miejsce: Zbigniew Gałucki z Zawidowa za zdjęcie pt. „Tonące kamienie”,

3 miejsce: Magdalena Komorowska z Krakowa za zdjęcie pt. „Walka o kładkę 2”,

Dodatkowo przyznano wyróżnienia:

- Marek Nużka z Wrocławia za zdjęcie pt. „Krzyż – pamiątka po powodzi w 1997r.”,

- Tomasz Lenart z Iwaniska za zdjęcie pt. „Tam gdzie kończy się Lwowska a zaczyna się rwąca rzeka”,

- Grzegorz Olszewski z Nowego Sącza za zdjęcie pt. „Pociągiem do piekieł”,

- Bogusław Pawłowski z Torunia za zdjęcie pt. „Rozlewisko powyżej Dobrzykowa”

W kategorii „Najlepszy fotoreportaż”:

1 miejsce: Jan Waćkowski z Płocka

2 miejsce: Bartłomiej Kudowicz z Wrocławia

3 miejsce: Anna Matusowicz z Oławy

Dodatkowo przyznano wyróżnienia:

- Maszewski Stefan z Warszawy

- Adam Korzeniowski z Krakowa

- Piotr Augustyniak z Płocka - Mateusz Sarełło z Legionowa

- Elżbieta Bujak z miejscowości Sokolniki

W kategorii „Najlepszy film”:

1 miejsce: Dariusz Redos z Warszawy

2 miejsce: Maciej Idzik, Dariusz Kiełek z Sędziszowa Małopolskiego

3 miejsce: Piotr Augustyniak z Płocka za film nr. 1

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć : http://www.kzgw.gov.pl/pl/Galeria-zdjec/Konkurs-Powodz-2010-r-ogrom-zywiolu.html  


Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej serdecznie zaprasza do do udziału w konkursie „Powódź 2010 r. – ogrom żywiołu”. Głównym założeniem niniejszego konkursu jest zgromadzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej z powodzi, która wystąpiła w 2010 r. w celu edukowania oraz w szczególności informowania o założeniach Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywy Powodziowej).

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które sfotografowały lub sfilmowały powódź w 2010 r. Przyjmowanie zgłoszeń prac konkursowych planowane jest w terminie od 1 lipca do 30 września 2011 r. Przewidziane są trzy kategorie konkursu: „Najlepsze Zdjęcie”, „Najlepszy Fotoreportaż” oraz „Najlepszy Film”. W każdej z kategorii przyznamy atrakcyjne nagrody dla pierwszych trzech miejsc. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Czekamy na Państwa zdjęcia i filmy

Regulamin konkursu Powódź 2010 r. - ogrom żywiołu

oświadczenie kategoria Najlepsze Zdjęcie

oświadczenie kategoria Najlepszy Film

oświadczenie kategoria Najlepszy Fotoreportaż

zgoda na udział osoby niepełnoletniej

Plakat Konkursu