p.o. Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
Iwona Koza

p.o. Zastępcy Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
Robert Kęsy

Sekretariat Prezesa:
tel.: +48 (22) 37 20 210
fax: +48 (22) 37 20 290

Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
Jacek Mazur

Sekretariat Dyrektora Generalnego:
tel.: +48 (22) 37 20 210
fax: +48 (22) 37 20 290