Interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków przyjmują w KZGW:

  1. Prezes KZGW, w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem Prezesa KZGW.
  2. Dyrektorzy komórek organizacyjnych lub ich zastępcy w każdy poniedziałek w godzinach urzędowania po uzgodnieniu z sekretariatem komórki organizacyjnej.
  3. Biuro Administracyjno-Prawne codziennie, w godzinach urzędowania, niezależnie od terminów przyjęć pozostałych komórek organizacyjnych po uzgodnieniu z sekretariatem biura.

Instrukcja w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej.