Projekt rozporządzenia Rady Ministrów

w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wysłany do konsultacji społecznych.

Projekt rozporządzenia wysłany do uzgodnień międzyresortowych

Tabela rozbieżności z konsultacji społecznych projektu rozporządzenia


Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska, Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego - wysłany do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych.

Projekt rozporządzenia wysłany do konsultacji społecznych oraz do uzgodnień międzyresortowych - 18-07-2011

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska, Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego z dnia 02.09.2011 r. - po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych.

Tabela rozbieżności z konsultacji społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych projektu rozporządzenia w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego - 02.09.2011 r.


Projekty Informacji o realizacji zadań wynikających z „Programu dla Odry-2006” w roku 2014 oraz Sprawozdania z działalności Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006 za rok 2014 r. przygotowane w uzgodnieniu z Wojewodą Dolnośląskim na podstawie § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006 (Dz. U. poz. 1269)

Projekt Informacji o realizacji zadań wynikających z „Programu dla Odry-2006” w roku 2014

Projekt Sprawozdania z działalności Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006 za rok 2014 r.