Postępowania przetargowe

Opublikowano w BZP – 21.09.2018 r.

Termin składania ofert: 29.10.2018 r. godz. 11:30

data ostatniej aktualizacji: 21.09.2018 r.

Opublikowano w BZP – 20.09.2018 r.

Termin składania ofert: 29.10.2018 r. godz. 10:00

data ostatniej aktualizacji: 21.09.2018 r.

Opublikowano w BZP – 25.05.2018 r.

Nr ogłoszenia: 564293-N-2018

Termin składania ofert: 07.06.2018 r.

data ostatniej aktualizacji: 21.06.2018 r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

KZGW/12/2018

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej : 21.07.2018 r.

termin składania ofert: 19.09.2018 godz. 10:00 otwarcie ofert: 19.09.2018 godz. 11:00

data ostatniej aktualizacji: 19.09.2018 - otwarcie ofert

KZGW/ISOK-5/2016

Zmiana ogłoszenia wysłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 21.06.2018 r.

termin składania ofert: 12.09.2018 r. do godz. 14:00

data ostatniej aktualizacji: 13.09.2018 r. - unieważnienie postępowania

kwota zapewnienia finansowania na zadanie "Wdrożenie produkcyjne Systemu ISOK" wynosi 28.400.000 zł

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 28.04.2018 r.

termin składania ofert: 07.06.2018 r. godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 06.08.2018 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 28.04.2018 r.

termin składania ofert: 06.06.2018 r. godz. 10:00

data ostatniej aktualizacji: 26.06.2018 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 14.04.2018 r.

termin składania ofert: 10.05.2018 r. godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 28.08.2018 r. - zawiadomienie ofert

znak sprawy: KZGW/07/2018

opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 25.04.2018

termin składania ofert: 09.05.2018 godz. 10:00

data ostatniej aktualizacji: 09.05.2018 - otwarcie ofert

nr. referencyjny BI.ROZ.281.1.2018.AC

opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.02.2018 pod numerem 518791-N-2018

termin składania ofert 23.02.2018r. godz. 11:00

data ostatniej aktualizacji: 28.02.2018 r. - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

KZGW/DPiZW-ops/7/2017

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 01.04.2017 r.

termin składania ofert: 15.05.2017 godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 30.06.2017 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: 13.12.2017 r.

termin składania ofert: 21.12.2017 r. godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 09.02.2018 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

KZGW/DIN-aś/1/2017

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 04.07.2017 r.

termin składania ofert: 22.09.2017 r. do godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 27.11.2017 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

KZGW/DPiZW-kw/1/2017

opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: 18.09.2017 r.

termin składania ofert: 28.09.2017 r. do godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 09.10.2017 r. - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

KZGW/DPZWpgw/5/2017

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 30.06.2017 r.

termin składania ofert: 28.07.2017 r. do godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 31.07.2017 r. - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

KZGW/DPiZW/edu/1/2017

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej : 04.04.2017 r.

termin składania ofert: 11.05.2017 godz. 13:00

data ostatniej aktualizacji: 08.06.2017 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

KZGW/DPiZW-ops/6/2017

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej : 01.04.2017 r.

termin składania ofert: 12.05.2017 godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 11.08.2017 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

KZGW/DPiZW/edu/4/2017

opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: 30.06.2017 r.

termin składania ofert: 12.07.2017 r. do godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 13.07.2017 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

KZGW/DPiZW-ops/13/2017

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 29.05.2017 r.

Termin skladania ofert: 29.06.2017 r. do godz. 13:00

data ostatniej aktualizacji: 02.08.2017 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2

KZGW/DPiZW-ops/9/2017

opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 01.04.2017 r.

termin składania ofert: 10.05.2017 r.

data ostatniej aktualizacji: 11.07.2017 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

KZGW/DPiZW-zsm/5/2017

opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: 27.06.2017 r.

termin składania ofert: 05.07.2017 r. do godz. 12:00

data ostatniej aktualizacji: 12.07.2017 r. - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty