Rozeznanie rynku - zapytanie w sprawie zamówienia na realizację usługi pn.:

„Przegląd i weryfikacja metodyk wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód powierzchniowych wraz ze wstępnym i ostatecznym wyznaczeniem.”

W celu rozeznania rynku oraz oszacowania wartości planowanego do realizacji zamówienia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów wykonania usługi pn.: „Przegląd i weryfikacja metodyk wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód powierzchniowych wraz ze wstępnym i ostatecznym wyznaczeniem.”

Poniżej znajdą Państwo wstępny opis przedmiotu zamówienia oraz wzór formularza.

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozeznaniu rynku.

Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów w terminie do dnia 25 stycznia 2018 r. wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W temacie e-maila proszę podać: „Rozeznanie rynku – silnie zmienione i sztuczne części wód”.

Zadanie pn. „Przegląd i weryfikacja metodyk wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód powierzchniowych wraz ze wstępnym i ostatecznym wyznaczeniem.” jest realizowane ze środków krajowych.

załączniki


09.10.2017

Rozeznanie rynku - zapytanie w sprawie zamówienia „Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzeniem raportu dla KE (z I aktualizacji PWŚK)”

W celu rozeznania rynku oraz oszacowania wartości planowanego do realizacji zamówienia Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów wykonania usługi pn.: „Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzeniem raportu dla KE (z I aktualizacji PWŚK)”

Poniżej znajdą Państwo wstępny opis przedmiotu zamówienia oraz wzór formularza.

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozeznaniu rynku.

Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów w terminie
do 12 października 2017 r.
wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W temacie e-maila proszę podać „Rozeznanie rynku – Sprawozdanie z programów działań”.

Zadanie pn. „Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzeniem raportu dla KE (z I aktualizacji PWŚK)” jest realizowane w ramach projektu nr POIS.02.01.00-00-0016/16 pn.: „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania” współfinansowanego ze środków UE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

załączniki


13.09.2017

Tytuł: Rozeznanie rynku - zapytanie w sprawie zamówienia „Zapewnienie promocji i informacji projektu Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego     

W celu rozeznania rynku oraz oszacowania wartości planowanego do realizacji zamówienia Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów wykonania usługi pn.: „Zapewnienie promocji i informacji projektu Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego”.

Poniżej znajdą Państwo wstępny opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami oraz wzór formularza.

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozeznaniu rynku.

Zainteresowane podmioty proszone są o przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów w terminie
do 15 września 2017 r.
wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W temacie e-maila proszę podać „Rozeznanie rynku - Zapewnienie promocji i informacji projektu aWORP”.

Zadanie pn. „Zapewnienie promocji i informacji projektu Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego” jest realizowane w ramach projektu „Przegląd i aktualizacja wstępnej oceny ryzyka powodziowego”, współfinansowanego ze środków UE Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w tym II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

załączniki


05.07.2017

Tytuł: Rozeznanie rynku – zapytanie w sprawie zamówienia pn.: Usługi doradczo – konsultingowe dla projektu pn.: „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy”

 

Mając na uwadze Państwa przedmiot działalności, zwracam się z prośbą o przygotowanie i przesłanie do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji planowanego zamówienia: Usługi doradczo – konsultingowe dla projektu pn.: „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy”.

 

W załączeniu :

wzór formularza do wypełnienia

opis przedmiotu zamówienia

załączniki

SIWZ

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozeznaniu rynku.

 

Proszę o przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów w terminie do 10 lipca 2017 r. wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.