Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Woda w rzekach azjatyckich zawiera średnio 20 razy więcej ołowiu niż rzeki krajów rozwiniętych i średnio 50 razy więcej bakterii pochodzących z odchodów ludzkich niż pozwalają na to normy WHO (Światowej Organizacji Zdrowia).

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Inspektor (BBF/PH/2-1/2010)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 122613
Data ukazania się ogłoszenia: 20-04-2010
Na stanowisko: inspektor w Zespole ds. planowania i harmonogramu Biura Budżetu i Finansów
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
ul. Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Status: nabór zakończony - bez wyboru kandydata
Uzasadnienie:
Wszyscy kandydaci otrzymali poniżej 50% możliwych do uzyskania punktów.