Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Energia wodna stanowi dziś 19 % energii produkowanej na świecie. Jest wykorzystywana w ponad 150 krajach. 24 z tych krajów zaspokaja swoje zapotrzebowanie w 90% polegając na dostawach energii wodnej.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Specjalista (BAP/AG/2-2/2010)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 123405
Data ukazania się ogłoszenia: 12-05-2010
Na stanowisko: specjalista
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
ul. Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa


Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Status: nabór zakończony

Wyniki naboru (osoby):

1.
Data publikacji wyniku: 31-05-2010
Wybrany kandydat: Anna Balcerzak, Warszawa