Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

W okresie 100 lat przeciętna cząsteczka wody 98 lat jest w oceanie, 20 miesięcy ma postać lodu, ok. 2 tygodnie przebywa w jeziorach i rzekach i mniej niż tydzień unosi się w atmosferze.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Starszy Specjalista (DPZW/pgw/3-1/2010)


Wyniki naboru na stanowisko:
Starszy Specjalista w Wydziale Planów Gospodarowania Wodami Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych (DPZW/pgw/3-1/2010)
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 124880
Data ukazania się ogłoszenia: 25-06-2010
Na stanowisko: starszy specjalista
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
ul. Świętokrzyska 36,
00-116 Warszawa
Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Status: nabór zakończony

Wyniki naboru (osoby):

1.
Data publikacji wyniku: 04-08-2010
Wybrany kandydat: Małgorzata Szklarek, Warszawa

2.
Data publikacji wyniku w sytuacji rezygnacji poprzedniego kandydata z nawiązania stosunku pracy: 06-08-2010
Kolejny kandydat: Edyta Jurkiewicz, Warszawa