Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Z chronicznym brakiem wody (poniżej 1000m3 na osobę na rok) borykają się kraje afrykańskie oraz Belgia, Węgry i Mołdawia.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Specjalista (DPZW/pgw-5/1/2010)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 125995
Data ukazania się ogłoszenia: 03-08-2010
Na stanowisko: specjalista
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
ul. Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa


Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Status: nabór zakończony

Wyniki naboru (osoby):

1.
Data publikacji wyniku: 19-08-2010

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej informuje, iż z przyczym organizacyjnych nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista w Wydziale Planowania Gospodarowania Wodami Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych "DPZW/pgw-5/1/2010", został odwołany.

Kandydaci, którzy złożą ofertę na wyżej wymienione stanowisko zostaną indywidualnie poinformowani o odwołanym naborze.