Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Pobór wody w wielkich miastach jest szacowany w przedziale 300 – 600 l/osobę/dzień; podczas gdy w małych miastach pobór nie przekracza 150 l/osobę/dzień.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Starszy Inspektor (BAP/PO/8-1/2010)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 127123
Data ukazania się ogłoszenia: 04-09-2010
Na stanowisko: starszy inspektor
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
ul. Grzybowska 80/82,
00-844 Warszawa
Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Status: nabór zakończony

Wyniki naboru (osoby):

1.
Data publikacji wyniku: 27-09-2010
Wybrany kandydat: Dorota Zagończyk, Warszawa