Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Tylko jeden przeciętny Amerykanin zużywa dziennie od 370 do 666 l wody w domu. Przeciętna rodzina afrykańska zużywa ok. 19 l wody dziennie.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Specjalista (DPZW/pgw-8/2/2010)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 127320
Data ukazania się ogłoszenia: 10-09-2010
Na stanowisko: specjalista
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
ul. Grzybowska 80/82,
00-844 Warszawa

Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Status: nabór zakończony

Wyniki naboru (osoby):

1.
Data publikacji wyniku: 05-10-2010
Wybrany kandydat: Piotr Walas, Cegłów