Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Energia wodna stanowi dziś 19 % energii produkowanej na świecie. Jest wykorzystywana w ponad 150 krajach. 24 z tych krajów zaspokaja swoje zapotrzebowanie w 90% polegając na dostawach energii wodnej.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Starszy Inspektor (DPZW-op/1/2010)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 127303
Data ukazania się ogłoszenia: 10-09-2010
Na stanowisko: starszy inspektor
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
ul. Grzybowska 80/82,
00-844 Warszawa
Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Status: nabór zakończony

Wyniki naboru (osoby):

1.
Data publikacji wyniku: 22-11-2010
Wybrany kandydat: Ewa Urbanowicz, Warszawa