Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Według danych Banku Światowego 80 krajówa. na świecie cierpi na tak poważny niedobór  wody, że stanowi on zagrożenie dla zdrowia i gospodarki.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Specjalista (DPZW/pgw/7-2/2011)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 134574
Data ukazania się ogłoszenia: 26-05-2011
Na stanowisko: specjalista
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Warszawa
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Status: nabór zakończony

Wyniki naboru (osoby):

1.
Data publikacji wyniku: 05-07-2011
Wybrany kandydat: Katarzyna Michalska, Warszawa