Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

80% rzek chińskich jest tak zanieczyszczonych, że uniemożliwiają życie ryb.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Starszy inspektor (DPZW/op/3-1/2011)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 135950
Data ukazania się ogłoszenia: 03-08-2011
Na stanowisko: starszy inspektor
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa


Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Status: nabór zakończony

Wyniki naboru (osoby):

1.
Data publikacji wyniku: 04-10-2011
Wybrany kandydat: Krzysztof Olszewski, Warszawa
kandydat zrezygnował z zatrudnienia

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 135950
Data ukazania się ogłoszenia: 03-08-2011
Na stanowisko: starszy inspektor
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa


Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Status: nabór zakończony

Wyniki naboru (osoby):

1.
Data publikacji wyniku: 11-01-2012
Wybrany kandydat: Urszula Snopkiewicz, Warszawa