Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

9 litrów wody tracimy, gdy podczas mycia zębów nie zakręcamy wody.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Starszy Specjalista (DPZW/pgw/4-1/2011)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 138870

Data ukazania się ogłoszenia: 02-12-2011

Na stanowisko: starszy specjalista

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie


Status: Żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych