Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Do wyprodukowania czterech nowych opon potrzebne są 7842 l wody.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Specjalista (DIN-kp/5-1/2011)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 138876

Data ukazania się ogłoszenia: 02-12-2011

Na stanowisko: specjalista

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Status: Nabór zakończony

Wyniki naboru:

1) Data publikacji wyniku: 30-12-2011
Kandydat: Grzegorz Waligóra, Legionowo