Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Pobór wody w wielkich miastach jest szacowany w przedziale 300 – 600 l/osobę/dzień; podczas gdy w małych miastach pobór nie przekracza 150 l/osobę/dzień.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Specjalista (DPZW/pgw/12-1/2011)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 138894

Data ukazania się ogłoszenia: 02-12-2011

Na stanowisko: specjalista

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Status: Nabór zakończony

Wyniki naboru:

1) Data publikacji wyniku: 30-12-2011
Kandydat: Katarzyna Jabłońska, Warszawa