Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

W okresie 100 lat przeciętna cząsteczka wody 98 lat jest w oceanie, 20 miesięcy ma postać lodu, ok. 2 tygodnie przebywa w jeziorach i rzekach i mniej niż tydzień unosi się w atmosferze.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych (DPZW-d/1-1/2012)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 1392
Data ukazania się ogłoszenia: 15-02-2012
Na stanowisko: Dyrektora Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych
Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Adres urzędu: 00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 80/82

Status: nie zgłosił się żaden kandydat