Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Dwie trzecie wody użytkowanej w przeciętnym domu wykorzystuje się w łazience.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Radca Prezesa (DPZW/bwp/1/1/2013)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 149253
Data ukazania się ogłoszenia: 02-02-2013
Na stanowisko: radca prezesa
Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Adres urzędu: ul. Grzybowska 80/82
00-844 WarszawaStatus: nabór zakończony

Wyniki naboru (osoby):

1.
Data publikacji wyniku: 28-03-2013
Wybrany kandydat: Robert Węglarz, Bielawa