Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Tylko 3% wody na świecie jest wodą słodką i tylko 1% jest dostępny dla człowieka (United States Environmental Protection Agency).

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Specjalista (DPZWpgw/13-1 /2012)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 141894
Data ukazania się ogłoszenia: 21-03-2012
Na stanowisko: specjalista
Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Adres urzędu: ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

Status: nabór zakończony

Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 11-05-2012
Wybrany kandydat: Agnieszka Stawowy, Warszawa