Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Litr oleju może zatruć do 2 mln litrów wody!

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Starszy Specjalista (DIN/kp4/2/2012)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 145749
Data ukazania się ogłoszenia: 04-09-2012
Na stanowisko: starszy specjalista
Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Adres urzędu: 00-844 Warszawa,
ul. Grzybowska 80/82Status: nie wyłoniono najlepszego kandydata