Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

80% rzek chińskich jest tak zanieczyszczonych, że uniemożliwiają życie ryb.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Specjalista (DPZW/bwp/3/2/2013)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 151893

Data ukazania się ogłoszenia: 24-05-2013

Na stanowisko: specjalista

Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Adres urzędu: ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
Status: Anulowano nabór

Uzasadnienie:
z uwagi na rozbieżność w treści ogłoszenia opublikowanym w biuletynie służby cywilnej a ogłoszeniem zamieszczonym w biuletynie urzędu.