Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Z chronicznym brakiem wody (poniżej 1000m3 na osobę na rok) borykają się kraje afrykańskie oraz Belgia, Węgry i Mołdawia.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Dyrektor Departamentu Inwestycji i Nadzoru (D-DIN/3/2013)


Informacja o wyniku naboru na wyższe stanowisko, ogłoszenie nr: 1823
Data ukazania się ogłoszenia: 04-07-2013
Na stanowisko: Dyrektor Departamentu Inwestycji i Nadzoru
Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Adres urzędu:
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

Status: Nie wyłoniono najlepszego kandydata