Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Dane statystyczne określają bezpośrednie zużycie wody przez człowieka na ok. 4 l. dziennie. Ale ponad 2 tysiące litrów wymaga wyprodukowanie żywności, którą człowiek konsumuje każdego dnia.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Dyrektor Departamentu Inwestycji i Nadzoru (D-DIN/5/2013)


Informacja o wyniku naboru na wyższe stanowisko, ogłoszenie nr: 1863
Data ukazania się ogłoszenia: 18-09-2013
Na stanowisko: Dyrektor Departamentu Inwestycji i Nadzoru
Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Adres urzędu:
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

Status: Nabór zakończony

Wyniki naboru:
1) Data publikacji wyniku: 21-11-2013
Wybrany kandydat: Marcin Zembrzuski, Warszawa