Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Energia wodna stanowi dziś 19 % energii produkowanej na świecie. Jest wykorzystywana w ponad 150 krajach. 24 z tych krajów zaspokaja swoje zapotrzebowanie w 90% polegając na dostawach energii wodnej.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Specjalista (DPZW/pgw/14/1/2013)


Numer ogłoszenia: 156200
Stanowisko: specjalista • w Wydziale Planowania Gospodarowania Wodami w Departamencie Planowania i Zasobów Wodnych
Nazwa urzedu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Adres urzędu: ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa


Imie Nazwisko Miejsce zamieszkania
Magda Chreptowicz-Liszewska Warszawa