Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Według danych Banku Światowego 80 krajówa. na świecie cierpi na tak poważny niedobór  wody, że stanowi on zagrożenie dla zdrowia i gospodarki.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych (DPZW-d/1-1/2014)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 1956

Data ukazania się ogłoszenia: 26-02-2014

Na stanowisko: Dyrektora Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych

Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Adres urzędu: ul. Grzybowska 80/82

                        00-844 Warszawa

 

 

Status: nabór zakończony

 

Wyniki naboru (osoby):

 

1.

Data publikacji wyniku: 26-03-2014

Wybrany kandydat: Klara Ramm Szatkiewicz, Warszawa