Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

9 litrów wody tracimy, gdy podczas mycia zębów nie zakręcamy wody.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Starszy Inspektor (DPZW/uw/4_2/2014/z)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 158085
Data ukazania się ogłoszenia: 22-02-2014
Na stanowisko: starszy inspektor
Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Adres urzędu: Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa


Status: nabór zakończony

Wyniki naboru (osoby):

1.
Data publikacji wyniku: 22-04-2014
Wybrany kandydat: Rafał Jakimiak, Warszawa