Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

90 % miejskich ścieków w krajach rozwijających się jest odprowadzanych do rzek, jezior i wód przybrzeżnych bez jakiegokolwiek oczyszczania.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Specjalista (DPZW/sd/1-1/2014)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 159190

Data ukazania się ogłoszenia: 05-04-2014

Na stanowisko: specjalista

Nazwa urzędu:  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Adres urzędu: ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

 

 

 

Status:  nabór zakończony

 

Wyniki naboru (osoby):

 

1.

Data publikacji wyniku: 29-04-2014

Wybrany kandydat: Karolina Falkiewicz, Warszawa