Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

W okresie 100 lat przeciętna cząsteczka wody 98 lat jest w oceanie, 20 miesięcy ma postać lodu, ok. 2 tygodnie przebywa w jeziorach i rzekach i mniej niż tydzień unosi się w atmosferze.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Główny Specjalista (DIN/pi/6-1/2014)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 157670

Data ukazania się ogłoszenia: 07-02-2014

Na stanowisko: główny specjalista

Nazwa urzędu:  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Adres urzędu: ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

 

Status:  nabór zakończony

 

Wyniki naboru (osoby):

 

1.

Data publikacji wyniku: 05-05-2014

Wybrany kandydat: Andrzej Kaczorek, Warszawa