Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Około 300 litrów wody potrzebnych jest do wyprodukowania 1 kg papieru.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Radca Prezesa (DPZW/bwp/1-3/2014)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 159759
Data ukazania się ogłoszenia: 06-05-2014
Na stanowisko: radca prezesa
Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Adres urzędu: ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
Status: nabór zakończony

Wyniki naboru (osoby):

1.
Data publikacji wyniku: 29-05-2014
Wybrany kandydat: Paweł Kaszyński, Warszawa