Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Tylko jeden przeciętny Amerykanin zużywa dziennie od 370 do 666 l wody w domu. Przeciętna rodzina afrykańska zużywa ok. 19 l wody dziennie.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Dyrektor Departamentu Inwestycji i Nadzoru (D-DIN/5/2014)


Informacja o wyniku naboru na wyższe stanowisko, ogłoszenie nr: 2167
Data ukazania się ogłoszenia: 18-09-2014
Na stanowisko: Dyrektora Departamentu Inwestycji i Nadzoru
Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Adres urzędu:
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa


Status: Nabór zakończony

Wyniki naboru:
1) Data publikacji wyniku: 23-10-2014
Wybrany kandydat: Mirosław Paszczyk, Warszawa