Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Według Population Reports Polska w 2025 r. znajdzie się w grupie 48 państw, w których występować będzie deficyt wodny.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Główny Specjalista (BAPorg_1-2/2014)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 162837

Data ukazania się ogłoszenia: 05-09-2014

Na stanowisko: główny specjalista

Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Adres urzędu: ul. Grzybowska 80/82,
00-844 Warszawa


Status: Anulowano nabór

Uzasadnienie:
Z uwagi na zmianę priorytetów urzędu, nabór został anulowany.

Kandydatów, którzy złożyli oferty na przedmiotowe stanowisko, przepraszamy.