Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Z chronicznym brakiem wody (poniżej 1000m3 na osobę na rok) borykają się kraje afrykańskie oraz Belgia, Węgry i Mołdawia.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (RZGW-d/1-1/2014/P)


Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ogłoszenie nr: RZGW-d/1-1/2014/P

Data ukazania się ogłoszenia: 06-06-2014

Na stanowisko: Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

Nazwa urzędu: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Adres urzędu:
ul. Szewska 1
61-760 Poznań

Status: Nabór zakończony


Wyniki naboru:


Wybrany kandydat: Magdalena Żmuda, Słonawy.