Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

90 % miejskich ścieków w krajach rozwijających się jest odprowadzanych do rzek, jezior i wód przybrzeżnych bez jakiegokolwiek oczyszczania.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Naczelnik (DPZW/pgw/1-2/2015)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 165998 
Data ukazania się ogłoszenia: 15-01-2015 
Na stanowisko: naczelnik wydziału 
Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 
Adres urzędu: ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa 

Status: żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych