Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Ponad 40% odnawialnych zasobów wodnych świata znajduje się na obszarze sześciu państw: Indii, Chin, Brazylii, USA, Rosji i Kanady.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Specjalista (DIN/dw/2-1/2015)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 166557
Data ukazania się ogłoszenia: 04-02-2015
Na stanowisko: specjalista
Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Adres urzędu: ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

Status: nabór zakończony wyborem kandydata

Wyniki naboru (osoby):

1.
Data publikacji wyniku: 11-03-2015
Wybrany kandydat: Paulina Budner , Warszawa