Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Dwie trzecie wody użytkowanej w przeciętnym domu wykorzystuje się w łazience.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Starszy Specjalista (DPZW-POPT/op/3/2015)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 168014
Data ukazania się ogłoszenia: 14-03-2015
Na stanowisko: starszy specjalista
Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Adres urzędu: ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

Status: nabór zakończony wyborem kandydata

Wyniki naboru (osoby):

1.
Data publikacji wyniku: 28-04-2015
Wybrany kandydat: Marcin Gil, Warszawa