Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Brak dostępu do czystej wody pitnej powoduje codziennie śmierć 4 tysięcy dzieci.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Zastępca Dyrektora RZGW w Gliwicach ds. Utrzymania Wód


Informacja o wyniku naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach ds. Zasobów Wodnych, ogłoszenie nr:

( NP/DZ/140-1/2016/

Data ukazania się ogłoszenia: 05-04-2016

Na stanowisko: Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  ds. Zasobów Wodnych

Nazwa urzędu: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Adres urzędu:
ul. Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice


Status: Nabór zakończony


Wyniki naboru:


Franciszek Pistelok - Ruda Śląska.