Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

W okresie 100 lat przeciętna cząsteczka wody 98 lat jest w oceanie, 20 miesięcy ma postać lodu, ok. 2 tygodnie przebywa w jeziorach i rzekach i mniej niż tydzień unosi się w atmosferze.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Starszy Specjalista (DPZW/op/POPT/1-1/2016)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 178917

Data ukazania się ogłoszenia: 15-03-2016

Na stanowisko: starszy specjalista

Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Adres urzędu: ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa 

 

Status: Nabór zakończony

 

Wyniki naboru:

1) Data publikacji wyniku: 14-04-2016

 Marcin Zieleniak, Warszawa