Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

470 mln ludzi mieszka w regionach, gdzie występuje powazny niedobór wody. W 2025 r. liczba ta będzie sześć razy większa.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Naczelnik Wydziału (BAP/org/1-1/2013)


Status: anulowano nabór


Uzasadnienie:
Rezygnacja z utworzenia Wydziału. Po analizie wynagrodzeń w ramach limitu budżetowego na 2014 r., utworzenie Wydziału wiązałoby się z trudnością zapewnienia środków na wynagrodzenia dla planowanej liczby pracowników w Wydziale.