Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Do produkcji 1 l benzyny potrzebnych jest ok. 10 l wody.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Akty prawne


Akty prawne


Ustawy

Rozporządzenia

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym

Plany gospodarowania wodami

Obwieszczenia