Mapy ISOKGeoportal
CZY WIESZ ŻE...

Pobór wody w wielkich miastach jest szacowany w przedziale 300 – 600 l/osobę/dzień; podczas gdy w małych miastach pobór nie przekracza 150 l/osobę/dzień.

DYREKTYWY UNIJNE
Ramowa Dyrektywa Wodna - Plany gospodarowania wodami
"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które...

Dyrektor (D-DIN/3/2014)


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 2055 
Data ukazania się ogłoszenia: 23-05-2014 
Na stanowisko: Dyrektora Departamentu Inwestycji i Nadzoru 
Nazwa urzędu: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 
Adres urzędu: ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa 

Status: nie wybrano kandydata